PROF. DR HAB. N. MED. WALERIA HRYNIEWICZ

PROF. DR HAB. N. MED. WALERIA HRYNIEWICZ

Absolwentka  Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, asystent-cudzoziemiec Uniwersytetu Sorbona, członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym, przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń Meningokokowych przy Głównym Inspektorze Sanitarnym, Kapituły Nagrody L’Oreal Polska i UNESCO „Dla Kobiet i Nauki”; członek Kapituły Nagrody Galena, ESCMID fellow, twórca Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

 

Przedstawiciel Polski do (m.in.) Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Zakażeń (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) w obszarze medycyny zakażeń, przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do UE Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance.

 

Główne zainteresowania naukowe: epidemiologia molekularna zakażeń bakteryjnych, antybiotykooporność i mechanizmy oporności, zakażenia szpitalne, zakażenia inwazyjne, szczepienia ochronne, standaryzacja w diagnostyce mikrobiologicznej. Jest autorką lub współautorką ponad 300 prac naukowych i członkiem rad redakcyjnych wielu czasopism.

MIEJSCE KONFERENCJI

Park Hotel Diament Katowice ****

Wita Stwosza 37
40-042 Katowice
Tel.: +48 32 720 00 00
e-mail: katowicepark@hotelediament.pl

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl