DR N. MED. BEATA CHMIELOWICZ-FRONTCZAK

DR N. MED. BEATA CHMIELOWICZ-FRONTCZAK

Specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych, Z-ca Ordynatora Oddziału V Chorób Płuc ds. Pododdziału Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Rozwijając swoje zainteresowanie całkowitą niewydolnością oddychania doprowadziła do rozbudowy pododdziału początkowo z 2 do 5 w pełni monitorowanych stanowisk do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, następnie do 8 nowoczesnych stanowisk  dzięki Programowi Ministerstwa Zdrowia pn. „Krajowy Program Zmniejszania Umieralności z Powodu Przewlekłych Chorób Płuc Poprzez Tworzenie Sal Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej na lata 2016-2018) - POLVENT.

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorych z całkowitą niewydolnością oddychania w przebiegu zaostrzeń POCHP, kifoskolioz, zespołów hipowentylacji związanej z otyłością oraz dekompensacji zespołu bezdechu śródsennego wymagających nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (aparatu BIPAP) oraz kwalifikacją do Programu Wentylacji Domowej.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Park Hotel Diament Katowice ****

Wita Stwosza 37
40-042 Katowice
Tel.: +48 32 720 00 00
e-mail: katowicepark@hotelediament.pl

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl