DR N. MED. ANDRZEJ OBOJSKI

DR N. MED. ANDRZEJ OBOJSKI

Jest obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii. Przed uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych pracował w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz odbył staż w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od wielu lat prowadzi przedmiot propedeutyka chorób wewnętrznych dla English Division Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest autorem i współautorem wielu prac z zakresu chorób płuc i alergologii. Zainteresowania naukowe koncentrują się obecnie na astmie ciężkiej i POCHP.

MIEJSCE KONFERENCJI

Park Hotel Diament Katowice ****

Wita Stwosza 37
40-042 Katowice
Tel.: +48 32 720 00 00
e-mail: katowicepark@hotelediament.pl

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl