Szanowni Państwo!

Akademia Pulmonologii i Alergologii Praktycznej (APiAP) to określenie naszej inicjatywy edukacyjnej realizowanej po raz kolejny - tym razem we Wrocławiu.

Celem Konferencji jest praktyczne wykorzystanie medycznej wiedzy naukowej w szerokim kontekście chorób oddychania.

Z założenia jej celem nie jest przenoszenie wiedzy specjalistycznej na niższy poziom kompetencji lekarskich, ale zwiększanie tych kompetencji praktycznych poprzez integrację wiedzy wielospecjalistycznej na poziomie wykonawczym. Jeżeli nawet dzisiaj rozwiązania formalne ograniczają czasem realizację poszczególnych „procedur” medycznych, nie oznacza to, że są to warunki trwałe. Będą one zapewne ulegały modyfikacji pod wpływem aktywności zawodowej poszczególnych grup specjalistycznych.

Lekarze chorób płuc są przygotowani na taki kierunek działania, a przede wszystkim chcą pozostać w opiece nad chorymi w ścisłym związku z lekarzami rodzinnymi, alergologami, torakochirurgami, onkologami i anestezjologami, chociażby ze względu na uwarunkowania epidemiologiczne chorób oddychania. Ponieważ te przekonania nie mogą pozostać jedynie deklaratywnymi, stwarzamy warunki integracji wiedzy dla praktycznych celów pulmonologii i alergologii.

Liczymy na współpracę teraz i w przyszłości.

Zapraszamy Lekarzy zainteresowanych problemami chorób oddychania na trzydniową Konferencję do Wrocławia.

Władysław Pierzchała i Adam Barczyk
w imieniu komitetu naukowego

Program

Sponsorzy

Kontakt w sprawach udziału:

Łukasz Grześkowiak
tel.: + 48 793 323 833
e-mail: l.grzeskowiak@pharma2pharma.pl

Martyna Pachocka
tel.: + 48 692 880 578
e-mail: m.pachocka@pharma2pharma.pl

PATRONAT NAUKOWY

Katedra i Klinika Pneumonologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

CENY UCZESTNICTWA

Lekarze niebędący członkami PTChP

350 zł

cała konferencja

Rezerwuj

Lekarze będący członkami PTChP

300 zł

cała konferencja

Rezerwuj

Studenci, pielęgniarki, diagności

150 zł

cała konferencja

Rezerwuj

Przedstawiciele firm farmaceutycznych

500 zł

cała konferencja

Rezerwuj

MIEJSCE KONFERENCJI

DoubleTree by Hilton Hotel Wroclaw ****
Adres: ul. Podwale 84, 50-414 Wrocław
Telefon: 71 777 00 00
E-mail: wroclaw.sales@hilton.com

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl